Vanliga frågor

Sidan uppdaterades 2023-05-09.

Upphämtning av bil

Den som bokat bilen ska hämta den på den adress som anges i bokningsbekräftelsen.

Hyreskontrakt

Hyreskontraktet i appen måste signeras innan eller vid hämtning av bilen. Hyreskontraktet används för att säkerställa hyrestagares identitet.

Information om bilen

Biluthyraren är ansvarig för att det ligger en instruktionsbok i bilen.

Återlämning av bilen

Hyrestagaren ska gå igenom bilens skick vid återlämning. Om bilen fått en skada är det hyrestagarens ansvar att notera och dokumentera skadan i appen.

Km-status och bränsle

Inkluderade kilometer står angivet i bokningen. Hyrestagare ansvarar för att tanka bilen med korrekt drivmedel (elbil undantaget). Bilen ska återlämnas med samma drivmedelsnivå som vid upphämtning (gäller ej elbil).

Avbokningar

I tillfälle en hyrestagare avbokar kan det förekomma avbokningsavgifter. Avgiften beror på hur tätt inpå bokningen avbokningen sker. Avbokningar som görs inom 24 timmar i det att bokningen ska starta, måste hanteras av kundtjänst.

Problem och skador

Om problem uppstår med bilen under hyresperioden ska hyrestagaren stanna bilen och kontakta support. Om bilen blir skadad ska hyrestagare dokumentera skadorna grundligt, för vidare försäkringshantering.

Böter

Parkeringsavgifter, böter, trängselskatt eller liknande avgifter som uppstår i hyresperioden, betalas av hyrestagaren.

Rökning och djur

Rökning är inte tillåtet i bilen under uthyrning. Djur är endast tillåtna efter särskild överenskommelse med biluthyraren.